Sơ lược về dự án thi công văn phòng LETO

  • Chủ dự án: Công ty CP TM Phát triển LETO
  • Hạng mục: Thi công nội thất văn phòng, phòng họp, sảnh
  • Diện tích: 100m2
  • Phong cách: Thiết kế hiện đại
  • Đơn vị thực hiện: MSPACE