Sơ lược về dự án:

  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
  • Diện tích:
  • Hạng mục thi công: Thi công văn phòng trọn gói
  • Phong cách thiết kế không gian mở
  • Đơn vị thi công: MSPACE